LOGO Connect FDA
FDA (Firmalar Arası Data Aktarımı) modülü Logo Connect uygulaması ile entegre olarak çalışan bir uygulamadır.
Logo Connect FDA ile Operasyonel Verimliliğinizi Artırın

LogoConnect uygulaması ile entegre olarak çalışan FDA fonksiyonu ile firmalarınız arası hızlı veri aktarımı yaparak verimliliğinizi artırabilirsiniz. Logo Connect kapsamında olan FDA (Firma İçi Data Aktarımı), GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise ürünlerini kullanan işletmelerin, tanımladıkları firmalar arasında belge transferini (veri alışverişi ) sağladıkları bir araçtır.

Veri Gönderimi Kolaylığı

İstediğiniz anda; transfer edilecek kayıtlar ve fişler, cari hesap kartları, malzeme sınıfı kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişlerinizi Logo ürünlerine aktarabilme imkanı sunar

Hızlı Veri Aktarımı

Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini, grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Logo Connect FDA ile veri alışverişi tanımladığınız klasör üzerinden yapılır.

Çapraz Fiş ve Belge Gönderimleri

Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini (fatura, irsaliye…) gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Aktarılabilir Kayıtlar

İstediğiniz anda; transfer edilecek kayıtlar ve fişler, cari hesap kartları, malzeme sınıfı kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişlerinizi Logo ürünlerine aktara bilme imkanı sunar.

LOGO ürünlerini kullanan firmalar, sürüm farkı gözetmeksizin, birbirlerine malzeme bilgilerini, siparişlerini, fatura ve irsaliyelerini gönderebilirler. Parametrelerde yapacakları düzenlemelerle sipariş ve fatura gönderimlerini çapraz şekilde yapabilirler. Bir firmanın paketleyip diğer firmaya gönderdiği alınan sipariş fişi diğer firmaya verilen sipariş fişi olarak ulaştırılır. Aynı şekilde, faturası da diğer firmaya satış faturası olarak ulaştırılır.

Logo Connect kullanıcıları birbirlerine gönderecekleri sipariş, irsaliye, fatura ve mahsup fişlerini, kullandıkları programda gönderim şekillerini de belirterek paketler oluşturur ve gönderirler.

Logo Connect uygulaması ile entegre olarak çalışan FDA fonksiyonu sayesinde;

Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini,

Grup şirketleri arasında veri aktarımlarını,

Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini,

  • Cari Hesap Kartları
  • Malzeme (Sınıfı) Kartları
  • Fiyat Kartları
  • Malzeme Fişleri
  • Sipariş
  • İrsaliye
  • Fatura
  • Muhasebe Fişleri bazında gerçekleştirebilirler