Tiger ailesi ürünü kullanan bir firma sahip olduğu her firma için e-Fatura modülü almak zorunda değildir. Tek ürün alınması yeterli olmakta, ek olarak da firma sayısı artırımı yapılabilmektedir.

Ancak e-Fatura Modülü için firma sayısı artırımı GİB’e beyan edilmiş firmalar bazında değerlendiriliyor. Bu nedenle, TE ya da TP ürününü müşterinin kaç firmasında açtırdığı önemli bir değerlendirme kriteri değil. GİB’e beyan edilen firma sayısı bir ise 1 e-Fatura modül satışı yeterli olmaktadır. (Yani değerlendirme kriteri Tüzel Kişilik sayısı üzerindendir.)